Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden mobielenzo.nl

 

1. Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en leveringen tussen mobielenzo.nl ("wij") en de klant ("u"). Door gebruik te maken van onze website en het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2. Bestellingen en Overeenkomsten


2.1. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgave van redenen.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling hebben bevestigd en de betaling is ontvangen.
2.3. Wij streven ernaar om nauwkeurige productinformatie te verstrekken, inclusief prijzen en beschikbaarheid. In het geval dat er een fout optreedt, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren of contact met u op te nemen voor verdere instructies.

 

3. Prijzen en Betaling


3.1. Alle prijzen op onze website zijn in euro's, inclusief btw, exclusief verzendkosten.
3.2. Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die op onze website worden aangeboden.
3.3. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen hebben geen invloed op uw lopende bestelling.

 

4. Verzending en Levering


4.1. Wij zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk verzenden nadat wij de betaling hebben ontvangen.
4.2. De geschatte levertijden worden vermeld op onze website en is tussen de 2 en 5 dagen,mocht het levertijd anders (wat zelden zo is) zijn dan staat dat vermeld bij het desbetreffende product.

Wij streven ernaar om deze levertijden zoveel mogelijk te respecteren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.
4.3. Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op u op het moment van levering.

 

5. Retourneren en Garantie


5.1. U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits de producten in originele verpakking en in originele staat verkeren.
5.2. Indien een product defect is of niet aan uw verwachtingen voldoet, neem dan contact met ons op binnen 30 dagen na ontvangst. Wij zullen samen met u naar een passende oplossing zoeken.
5.3. Eventuele retourkosten zijn voor uw eigen rekening, tenzij anders overeengekomen.

 

6. Intellectueel Eigendom


6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en de daarop weergegeven inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen, logo's en software, blijven onze eigendom of die van onze licentiegevers.
6.2. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming inhoud van onze website te kopiëren, verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

7. Aansprakelijkheid


7.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of website.
7.2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het betreffende product.

 

8. Privacy


8.1. Wij respecteren uw privacy en zullen persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.
8.2. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling.

 

9. Overmacht


Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of nalatigheid in de uitvoering van onze verplichtingen indien deze vertraging of nalatigheid wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen, technische storingen of overheidsmaatregelen.

10. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door gebruik te maken van onze website en het plaatsen van een bestelling, verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

 

 

 

 

Disclaimer:


De informatie op mobielenzo.nl wordt met zorg samengesteld en regelmatig bijgewerkt. Wij streven naar volledigheid, juistheid en actualiteit, maar kunnen niet garanderen dat de inhoud te allen tijde foutloos is. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de daarop verstrekte informatie.

 

Privacybeleid:


Uw privacy is belangrijk voor ons, en we hanteren strikte beleidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling.

Neem gerust contact met ons op via de verstrekte contactgegevens op onze website als u vragen heeft over onze disclaimer of privacybeleid.

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden

info@Mobielenzo.nl